Výroční zprávy

Výroční zprávy

Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději do šesti měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok.

Výroční zprávy jsou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách společnosti.

Výroční zpráva  2006

Výroční zpráva  2007

Výroční zpráva  2008

Výroční zpráva  2009

Výroční zpráva  2010

Výroční zpráva  2011

Výroční zpráva  2012

Výroční zpráva  2013

Výroční zpráva  2014

Výroční zpráva  2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017