Statut

Statut společnosti

Základní údaje:

  • Název: Komunitní práce Liberec, o. p. s.
  • Sídlo: náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 460 59
  • IČ: 27275558
  • Právní forma: Obecně prospěšná společnost
  • Vznik:Obecně prospěšná společnost Komunitní práce Liberec, o. p. s. byla založena Statutárním městem Liberec se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 460 59, IČ: 00262978, a to usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 100/08 ze dne 5.6.2008. Je registrována u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu O, vložce číslo 167 ze dne 29. července 2005.

Cíl společnosti:

Společnost se zakládá za účelem zajišťování časově omezených pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané, jevícím o práci opravdový zájem. Cílem je poskytnout jim tak dobrý odrazový můstek k získání trvalejšího zaměstnání.
Záměrem společnosti je také pomoci zlepšit celkovou úroveň vzhledu města.

Orgány společnosti

  • Ředitel
  • Správní rada
  • Dozorčí rada