Projekt OPZ

Popis projektu
Jaký problém projekt řeší?
V území IPRÚ Liberec existují problémy se zaměstnáním osob z cílové skupiny projektu, tj. ekonomicky
aktivních obyvatel ve věku 50+ a 25-, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní.
V této cílové skupině existují podskupiny nezaměstnaných. Ti mají například nižší vzdělání, nebo ztratili
pracovní motivaci. Tato ztráta obvykle souvisí se sociálními problémy spojené s negativními životními
událostmi těchto osob, která obvykle může postupně směřovat k sociálnímu vyloučení.
Aby tato situace nenastala, nebo došlo k nápravě již vzniklého stavu, je nutno s touto cílovou skupinou
neustále pracovat. Poskytnout jim takovou podporu, aby se co nejvíce snížila kumulace sociálních a
pracovních handicapů, které neumožňují osobám z cílové skupiny se zapojit do běžného pracovního a
sociálního života. Mezi kumulované handicapy obvykle patří nedostatečná kvalifikace, ztráta motivace,
postupná ztráta pracovních návyků, sociální a ekonomické problémy, popřípadě příslušnost k etnické
menšině.