Novinky

LEDEN 2017 (16.02.2017)

V měsíci lednu naši zaměstnanci odklízeli sníh dle plánu zimní údržby. Naši pomoc také využili v mateřských a základních školách. O pomoc s odklízením sněhu nás také požádal odbor správy hřbitovů. K pravidelným činnostem patřila údržba komunikací v domech s pečovatelskou službou Krejčího, Burianova, Borový vrch a také u objektů pro zdravotně postižené v ulici Česká a Nad Sokolovnou.

• sídliště Broumovská (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• sídliště Dobiášova (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• sídliště Františkov (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• sídliště Králův háj (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• sídliště Kunratická (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Horská (odklízení sněhu z chodníků)
• Harcov – u Myslivny (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• Rudolfov – u elektrárny (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Budyšínská – Zahrada vzpomínek (odklízení sněhu z průchozí uličky)
• ulice Žitná (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Borový vrch (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Bezová (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Třešňová (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Na Pískovně (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Jabloňová (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Šimáčkova (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Malátova (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Božích bojovníků (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Slavíčkova (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Okružní (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice U Močálu (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Jiráskova (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• Sukovo náměstí (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Voroněžská (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Rumjancevova (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• Tržní náměstí (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Vojtěšská (odklízení sněhu z chodníků)
• ulice Na Žižkově (odklízení sněhu z chodníků)
• ulice Zhořelecká (odklízení sněhu ze tří výjezdů na parkoviště)
• ulice Kateřinská (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Dělnická (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Červeného (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• ulice Melantrichova (odklízení sněhu z kontejnerového stání)
• Sokolské náměstí (odklízení sněhu z podzemních kontejnerů)
• ulice Beskydská (odklízení sněhu z chodníků)
• ulice Klicperova x Příbramské nám. (odklízení sněhu z průchozí uličky a schodů)
• ulice Boční (odklízení sněhu z chodníků)
• ulice Bendlova (odklízení sněhu z chodníků)
• ulice Třebízského (odklízení sněhu z chodníků)

• MŠ Delfínek
• MŠ Korálek
• MŠ Kamarád
• MŠ Husova
• MŠ Jeřmanická
• MŠ Malínek
• MŠ Bertík
• MŠ Holečkova
• MŠ Klášterní

• hřbitov – Horní Růžodol, Vesec, Ruprechtice